logo

Какво означава 0?

0 означава „Изненада“.

Резюме на ключови точки

„Изненада“ е най-често срещаното определение за 0 в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
0
определение:Изненада
Тип:икона
Предполагаемост:
5: Изключително трудно да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Второ определение за 0

Това значение също беше отбелязано:
0
определение:губещ (т.е. нула)
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
1: Лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни, тийнейджъри и под 13 години

Трето определение за 0

Това значение също беше отбелязано:
0
определение:Пасивен или най-нисък партньор (обикновено се използва при гей запознанства)
Тип:Кибер термин
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Използване на числа в текст

Този видеоклип показва различните начини, по които числата се използват в „изговаряне на текста“:

Пример за 0, използван в текст

0