logo

0.O

Какво означава 0.O?

0.O означава „вдигната вежда“.

Резюме на ключови точки

„Вдигната вежда“ е най-често срещаното определение за 0.O в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
0.O
определение:Вдигната вежда
Тип:икона
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Използване на числа в текст

Този видеоклип показва различните начини, по които числата се използват в „изговаряне на текста“:

Пример за 0.O, използван в текст

0.O