logo

<2

Какво прави<2 Mean?

<2 is an emoticon which means 'Almost in Love.' It is a way of telling someone that you have very strong feelings for them, but do not love them yet.

Резюме на ключови точки

„Почти влюбен“ е най-често срещаното определение за емотикона <2 в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram.
<2
определение:Все още не е влюбен
Тип:Емотикон
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за<2

Когато пиша <2 , имам предвид това:


Пример за<2 Used in a Text

<2