logo

3PS

Какво означава 3PS?

3PS означава Shooter от трето лице в контекста на онлайн игри.

В игрите 3PS играта се основава предимно на стрелба и играчът може да види собствения си герой на екрана. (За разлика от FPS (шутър от първо лице) игри, където играчът вижда света през очите на героя си.)

3PS често се пише като TPS.

Популярните 3PS заглавия включват Resident Evil, Tomb Raider и Gears of War.

Резюме на ключови точки

„Стрелец от трето лице“ е най-разпространеното определение за 3PS във форумите за онлайн игри.
3PS
определение:Стрелец от трето лице
Тип:Съкращение (инициализъм)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за 3PS в изречения

Ето пример за използване на 3PS в онлайн разговор:

Използване на числа в текст

Този видеоклип показва различните начини, по които числата се използват в „изговаряне на текста“:

Пример за 3PS, използвани в текст

Използване на 3PS на мобилен телефон (SMS текстове, Whatsapp или Snapchat)

3PS