logo

3Q

Какво означава 3Q?

3Q означава „Благодаря“.

Резюме на ключови точки

„Благодаря“ е най-често срещаното определение за 3Q в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
3Q
определение:Благодаря ти
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Използване на числа в текст

Този видеоклип показва различните начини, по които числата се използват в „изговаряне на текста“:

Пример за 3Q, използван в текст

3Q