logo

<4

Какво прави<4 Mean?

<4 means 'More than Love (see <3)'.

Резюме на ключови точки

„Повече от любов (вж<3)' is the most common definition for <4 в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
<4
определение:Повече от любов (вж<3)
Тип:Кибер термин
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за<4

Когато пиша <4 , имам предвид това:

Използване на числа в текст

Този видеоклип показва различните начини, по които числата се използват в „изговаряне на текста“:

Пример за<4 Used in a Text

<4