logo

^ 5

Какво означава ^5?

^5 означава „Дай пет“.

Резюме на ключови точки

'High five' е най-често срещаното определение за ^ 5 в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
^ 5
определение:Дайте пет
Тип:Кибер термин
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за ^5, използван в текст

^ 5