logo

-8

Какво означава -8?

-8 означава „Музикална нота (MSN)“.

Резюме на ключови точки

„Музикална нота (MSN)“ е най-често срещаното определение за -8 в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
-8
определение:Музикална нота (MSN)
Тип:икона
Предполагаемост:
5: Изключително трудно да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за -8, използван в текст

-8