logo

81

Какво означава 81?

81 означава „Ангели на ада (8-ма и 1-ва буква от азбуката)“.

Резюме на ключови точки

„Ангели на ада (8-ма и 1-ва буква от азбуката)“ е най-често срещаното определение за 81 в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
81
определение:Hells Angels (8-ма и 1-ва буква от азбуката)
Тип:Кибер термин
Предполагаемост:
5: Изключително трудно да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Използване на числа в текст

Този видеоклип показва различните начини, по които числата се използват в „изговаряне на текста“:

Пример за 81, използвани в текст

81