logo

$ _ $

Какво означава $_$?

$_$ означава „Има пари“.

Резюме на ключови точки

„Има пари“ е най-често срещаното определение за $ _ $ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
$ _ $
определение:Има пари
Тип:икона
Предполагаемост:
1: Лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни, тийнейджъри и под 13 години

Пример за $_$, използвани в текст

$ _ $