logo

ДОБАВКИ

Какво означава ДОБАВКИ?

ADDS означава вражески подкрепления в контекста на онлайн игрите.

ADDS е съкращение, използвано в игрите за обозначаване на „Вражески подкрепления“, които обикновено се призовават от шеф, за да им помогне в битка.

Резюме на ключови точки

„Вражески подкрепления“ е най-често срещаното определение за ДОБАВКИ във форумите за онлайн игри.
ДОБАВКИ
определение:Вражески подкрепления
Тип:Съкращение (съкращение)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за ДОБАВКИ в изречения

Ето пример за използването на ADDS в онлайн разговор:
  • Роб: Бях срещу шефката, но тогава тя се обадиДОБАВКИи бях прецакан.
  • Джейн: Трябваше да ми извикаш. Щях да ти спася задника.

Пример за ДОБАВКИ, използвани в текст

Използване на ADDS на мобилен телефон (SMS текстове, Whatsapp или Snapchat)

ДОБАВКИ