logo

СЛЕД

Какво означава AFWTAFWTD?

AFWTAFWTD означава „Съдба, по-лоша от съдба, по-лоша от смъртта (от Blackadder)“.

Резюме на ключови точки

„Съдба, по-лоша от съдба, по-лоша от смъртта (от Blackadder)“ е най-често срещаното определение за СЛЕД в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
СЛЕД
определение:Съдба, по-лоша от съдба, по-лоша от смъртта (от Blackadder)
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Пример за AFWTAFWTD, използван в текст

СЛЕД