logo

AISB

Какво означава AISB?

AISB означава „Както казах по-рано“.

Резюме на ключови точки

„Както казах по-рано“ е най-често срещаното определение за AISB в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
AISB
определение:Както казах преди
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за AISB

Когато пиша AISB , имам предвид това:

значение на AISB

Пример за AISB, използван в текст

AISB