logo

АЛИС

Какво означава АЛИС?

АЛИС означава „Вълшебни гъби“.

АЛИС е една от многото жаргонни думи, използвани за обозначаване на магически гъби. Други включват:
  • БУМЪРИ.
  • СТРЕЛИ.
  • CAPS.
  • МУШИ.
  • МЕЧАРКИ.

Резюме на ключови точки

„Вълшебни гъби“ е най-често срещаното определение за АЛИС в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram. Ето още малко информация за АЛИС .
АЛИС
определение:Вълшебни гъби
Тип:Word
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за АЛИС, използван в текст

АЛИС