logo

AODRM

Какво означава AODRM?

AODRM означава „Винаги в управление на цифровите права“ (термин за игри).

Always On DRM е вид DRM, който изисква потребителят да бъде свързан с интернет, докато играе игра.

AODRM също се дефинира като Винаги На линия DRM.

Резюме на ключови точки

„Always On Digital Rights Management“ е най-често срещаното определение за AODRM в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram, както и в приложения за комуникация с игри, като Discord и TeamSpeak.
AODRM
определение:Винаги включено управление на цифровите права
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за AODRM в изреченията

Ето пример за използване на AODRM в разговор:
  • Ivy: Кои игри иматAODRM?
  • Джоан: Е, като за начало, почти всяка игра, която можете да играете безплатно, изисква да се свържете с интернет.

Пример за AODRM, използван в текст

AODRM