logo

'

Какво означава ' Означава?

' означава „HTML код за апостроф“.

Резюме на ключови точки

„HTML код за апостроф“ е най-често срещаното определение за ' в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
'
определение:HTML код за апостроф
Тип:Кибер термин
Предполагаемост:
1: Лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за ' Използва се в текст

'