logo

: Б

Какво означава :B?

:B означава 'Buck Teeth'.

Резюме на ключови точки

„Buck Teeth“ е най-често срещаното определение за : Б в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
: Б
определение:Buck Teeth
Тип:икона
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за :B, използван в текст

: Б