logo

БОБ

Какво означава фасул?

БЪБЪТ означава „екстази (наркот)“.

Резюме на ключови точки

„Екстаци (наркот)“ е най-често срещаното определение за БОБ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
БОБ
определение:екстази (дрога)
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Пример за БОБ, използвани в текст

БОБ