logo

БЛАЗИРАН

Какво означава BLAZED?

BLAZED означава „Ударен с камъни“.

Резюме на ключови точки

„Ударен“ е най-често срещаното определение за БЛАЗИРАН в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
БЛАЗИРАН
определение:С камъни
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за BLAZED

Когато пиша БЛАЗИРАН , имам предвид това:

значение на BLAZED
„Напълно съм пламнат и сега имам ядките!“

Пример за BLAZED, използван в текст

БЛАЗИРАН