logo

BANG

Какво означава BONG?

BONG означава „Водна тръба за пушене“.

Резюме на ключови точки

„Водна тръба за пушене“ е най-често срещаното определение за BANG в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
BANG
определение:Водопровод за пушене
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за BONG

Когато пиша BANG , имам предвид това:

значението на BONG
Бонгите филтрират дима от канабис с вода.

Пример за BONG, използван в текст

BANG