logo

СТРЕЛИ

Какво означава БУМ?

BOOMS означава „Вълшебни гъби“.

BOOMS е една от многото жаргонни думи, използвани за обозначаване на магически гъби. Други включват:
  • АЛИС.
  • БУМЪРИ.
  • CAPS.
  • МУШИ.
  • МЕЧАРКИ.

Резюме на ключови точки

„Вълшебните гъби са най-разпространеното определение за СТРЕЛИ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
СТРЕЛИ
определение:Вълшебни гъби
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Пример за СТРЕЛИ, използвани в текст

СТРЕЛИ