logo

КУПА

Какво означава КУПА?

BOWL означава „Купа на лула с канабис“.

Резюме на ключови точки

„Купа с лула с канабис“ е най-често срещаното определение за КУПА в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
КУПА
определение:Купата на лула с канабис
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за BOWL

Когато пиша КУПА , имам предвид това:

значението на БЪЛ
Купата се използва за задържане и изгаряне на канабис.

Пример за BOWL, използван в текст

КУПА