logo

BTD

Какво означава BTD?

Съкращението BTD е широко използвано със значението „Отморен до смърт“. В игралните среди BTD означава „Bloons Tower Defense“.

Резюме на ключови точки

Първо определение на BTD

„Отморен до смърт“ е най-често срещаното определение за BTD в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
BTD
определение:Отегчен до смърт
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Второ определение за BTD

В онлайн игрите, BTD означава също 'Bloons Tower Defense'.
BTD
определение:Bloons Tower Defense
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за BTD, използван в текст

BTD