logo

: ° С

Какво означава :C?

:C означава „Много тъжно“.

Резюме на ключови точки

„Много тъжно“ е най-често срещаното определение за : ° С в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
: ° С
определение:Много тъжно
Тип:икона
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за :C, използван в текст

: ° С