logo

КОД

Какво означава COD?

COD означава „Call of Duty“ и „Наложен платеж“.

Call of Duty

Съкращението COD обикновено се използва в игралните среди, за да обозначи изключително популярната игра шутър от първо лице (FPS) „Call of Duty“.

Наложен платеж

COD е широко използван както онлайн, така и извън него със значението „Наложен платеж“ за обозначаване на всеки закупен артикул и ще бъде платен в брой, когато бъде получен от клиента.

Резюме на ключови точки

Първо определение на COD

„Call of Duty“ е най-разпространеното определение за КОД онлайн, особено в чат, свързан с игри в приложения като Discord и TeamSpeak, както и в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
КОД
определение:Call of Duty
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Второ определение на COD

„Наложен платеж“ е друго разпространено определение за КОД .
КОД
определение:Наложен платеж
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за COD, използван в текст

КОД