logo

Д:

Какво означава D:?

D: означава „Шокиран“.

Резюме на ключови точки

„Шокиран“ е най-често срещаното определение за Д: в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
Д:
определение:шокиран
Тип:икона
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за D: Използва се в текст

Д: