logo

DEBUFF

Какво означава DEBUFF?

DEBUFF означава вреден ефект върху герой в контекста на онлайн игри.

DEBUFF е ефект, поставен върху герой, който влияе негативно върху неговата статистика и характеристики. DEBUFF могат да бъдат нанесени от системата или от противникови играчи.

DEBUFF е антоним на BUFF (полезен ефект върху герой) и може да се прилага за анулиране на ефектите от BUFF.

DEBUFF не трябва да се бърка с NERF (Отслабване на функцията на играта).

Резюме на ключови точки

„Вредно въздействие върху герой“ е най-често срещаното определение за DEBUFF във форумите за онлайн игри.
DEBUFF
определение:Вреден ефект върху герой
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за DEBUFF в изреченията

Ето пример за използване на DEBUFF в онлайн разговор:
  • Колин: Почти завърших ниво 4!
  • Силвия: Внимавай с шефа! Той има нечестивDEBUFF.

Пример за DEBUFF, използван в текст

Използване на DEBUFF на мобилен телефон (SMS текстове, Whatsapp или Snapchat)

DEBUFF