logo

ДУБИ

Какво означава DOOBIE?

DOOBIE означава 'Канабис Joint'.

Резюме на ключови точки

„Канабисова смес“ е най-често срещаното определение за ДУБИ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ДУБИ
определение:Канабис Джойнт
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за DOOBIE

Когато пиша ДУБИ , имам предвид това:

значението на DOOBIE
Често срещана дума doobie дори се появява в текстовете на някои песни.

Пример за DOOBIE, използван в текст

ДУБИ