logo

ТЪМНИЦА

Какво означава ТЪМНИЦА?

DUNGEON означава затворена зона в контекста на онлайн игрите.

В RPG (Role Playing Games) подземието е враждебна затворена зона, в която играчът ще срещне врагове. TUNGEON обикновено се намират в затворени зони, като замъци, крепости или пещери.

Резюме на ключови точки

„Затворена зона“ е най-често срещаното определение за ТЪМНИЦА във форумите за онлайн игри.
ТЪМНИЦА
определение:Затворена зона
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за TUNGEON в изреченията

Ето пример за използване на DUNGEON в онлайн разговор:
  • Хари: Стигна ли до края наТЪМНИЦАоще?
  • Джейд: Не. Почти съм там, но не мога да мина покрай шефа на ниво 7.

Пример за DUNGEON, използван в текст

Използване на DUNGEON на мобилен телефон (SMS текстове, Whatsapp или Snapchat)

ТЪМНИЦА