logo

DUSY

Какво означава DUSY?

DUSY означава „Виждате ли защо? (виж също DYCY)'.

Резюме на ключови точки

„Виждате ли защо? (виж също DYCY)' е най-често срещаната дефиниция за DUSY в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
DUSY
определение:Виждате ли защо? (виж също DYCY)
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
5: Изключително трудно да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за DUSY, използван в текст

DUSY