logo

E10 +

Какво означава E10+?

E10+ означава възраст от 10 и повече години в контекст на онлайн игри.

Символът E10+ е рейтинг, използван от ESRB (борд за оценка на развлекателния софтуер), за да посочи, че дадена игра се счита за подходяща за „Възраст от 10 и повече години“.

Според ESRB игра с оценка E10+ може да съдържа повече анимационни филми, фантазия или леко насилие (от игра с оценка E (Всички)), лек език и/или минимални внушаващи теми.

Резюме на ключови точки

„Възраст от 10 и повече години“ е най-често срещаното определение за E10 + във форумите за онлайн игри.
E10 +
определение:На възраст 10 и повече години
Тип:Съкращение (инициализъм)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за E10+ в изречения

Ето пример за използване на E10+ в онлайн разговор:
  • Тери: Какъв е рейтингът на тази игра?
  • Джил: Не съм сигурна. Мисля, че еE10 +.

Използване на числа в текст

Този видеоклип показва различните начини, по които числата се използват в „изговаряне на текста“:

Пример за E10+, използван в текст

Използване на E10+ на мобилен телефон (SMS текстове, Whatsapp или Snapchat)

E10 +