logo

EDD

Какво означава EDD?

EDD означава „Прогнозна дата на доставка“.

Резюме на ключови точки

„Прогнозна дата на доставка“ е най-често срещаното определение за EDD в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
EDD
определение:Очаквана дата за доставка
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за EDD, използван в текст

EDD