logo

ЕРБ

Какво означава ERB?

ERB означава „Канабис (от „билка“)“.

Резюме на ключови точки

„Канабис (от „билка“)“ е най-често срещаното определение за ЕРБ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ЕРБ
определение:Канабис (от 'билка')
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за ЕРБ

Когато пиша ЕРБ , имам предвид това:

значението на ЕРБ
Erb е просто съкращение от „билка“, майнинг канабис.

Пример за ERB, използван в текст

ЕРБ