logo

ТОВА

Какво означава EZ?

EZ означава „Лесно“.

Съкращението EZ е широко използвано със значението „Лесно“. Той е особено популярен в онлайн игрите, където често се използва пренебрежително, което показва, че играчът смята, че опозицията не е или не е била никаква конкуренция.

Резюме на ключови точки

„Лесно“ е най-често срещаното определение за ТОВА в комуникациите, свързани с игри, в приложения като Discord, TeamSpeak и Telegram, както и в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram.
ТОВА
определение:Лесно
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни, тийнейджъри и под 13 години

Повече ▼...

Примери за EZ в изреченията

Ето пример за използване на EZ в разговор:
  • Петър: Благодаря за играта.
  • Джил: TBH (Да бъда честен) и това беше малкоТОВАза мен.

Пример за EZ, използван в текст

ТОВА