logo

НАПРАВИХ

Какво означава FEZ?

FEZ означава „Мръсен човек (от „festerer“) (вижте също FEZZER)“.

Резюме на ключови точки

„Мръсен човек (от „festerer“) (виж също FEZZER)“ е най-често срещаното определение за НАПРАВИХ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
НАПРАВИХ
определение:Мръсен човек (от 'festerer') (виж също FEZZER)
Тип:Дума и съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за FEZ, използван в текст

НАПРАВИХ