logo

ХРАНА

Какво означава ХРАНА?

FOOD означава „Канабис“.

Резюме на ключови точки

„Канабис“ е най-често срещаното определение за ХРАНА в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ХРАНА
определение:канабис
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за ХРАНА

Когато пиша ХРАНА , имам предвид това:

значението на ХРАНАТА
„Ще купя малко храна“ е калифорнийският код за закупуване на канабис.

Пример за ХРАНА, използвана в текст

ХРАНА