logo

FOV

Какво означава FOV?

FOV означава „Зрително поле или зрително поле“.

FOV обикновено се дефинира като „Зрително поле или зрително поле“, което е зоната за наблюдение, която човек може да види през очите си или чрез оптично устройство, като бинокъл или телескоп.

В игрите FOV е мярка за това колко от света на играта се вижда от играча на екрана. По-голямото FOV позволява по-периферно зрение, но обикновено има пагубен ефект върху дефиницията и може да причини изкривяване, ако е поставено твърде широко.

Резюме на ключови точки

„Зрително поле или зрително поле“ е най-често срещаното определение за FOV в комуникациите, свързани с игри, в приложения като Discord, TeamSpeak и Telegram, както и в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram.
FOV
определение:Зрително поле или зрително поле
Тип:Акроним
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за FOV в изреченията

Ето пример за използване на FOV в разговор:
  • Джим: Какво е най-добротоFOVза това ниво?
  • Лин: Придържайте се към стандартното.

Пример за FOV, използван в текст

FOV