logo

FPS

Какво означава FPS?

FPS означава Shooter от първо лице в контекста на онлайн игри.

FPS игрите са жанр на игри със стрелба, в които играчите виждат света през очите на своя екранен герой. В FPS игра играчите обикновено могат да видят избраното от тях оръжие да плува на екрана пред тях. (За разлика от игрите 3PS (шутър от трето лице), където играчите могат да видят героя си на екрана.)

Популярни примери за FPS игри включват Call of Duty, Halo, Battlefield и Counter-Strike.

Резюме на ключови точки

„Стрелец от първо лице“ е най-често срещаното определение за FPS във форумите за онлайн игри.
FPS
определение:Стрелец от първо лице
Тип:Съкращение (инициализъм)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за FPS в изреченията

Ето пример за използване на FPS в онлайн разговор:
  • Пам: ОбичамFPSигри!
  • Уил: Това е, защото винаги ме биеш.

Пример за FPS, използван в текст

Използване на FPS на мобилен телефон (SMS текстове, Whatsapp или Snapchat)

FPS