logo

*G*

Какво означава *G*?

*G* означава „Усмихване“.

Резюме на ключови точки

„Ухилване“ е най-често срещаното определение за *G* в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
*G*
определение:Усмихнете се
Тип:икона
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за *G*, използван в текст

*G*