logo

БАНДА

Какво означава GANJ?

GANJ означава „Канабис (от GANJA)“.

Резюме на ключови точки

„Канабис (от GANJA)“ е най-често срещаното определение за БАНДА в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
БАНДА
определение:Канабис (от GANJA)
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за GANJ

Когато пиша БАНДА , имам предвид това:

значение на GANJ
Ganj (съкратено от Ganja) е популярна дума за канабис в Ямайка.

Пример за GANJ, използван в текст

БАНДА