logo

GFC

Какво означава GFC?

GFC означава „глобална финансова криза“.

Резюме на ключови точки

„Глобална финансова криза“ е най-разпространеното определение за GFC в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
GFC
определение:Световна финансова криза
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за GFC, използван в текст

GFC