logo

GFG

Какво означава GFG?

GFG е съкращение, използвано в онлайн игрите, за да означава „Добра шибана игра“ или „Добра страхотна игра“.

Резюме на ключови точки

Първо определение на GFG

„Добра шибана игра“ е най-често срещаното определение за GFG на платформи за онлайн игри, като Discord.
GFG
определение:Добра шибана игра
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Второ определение на GFG

„Good Freaking Game“ е по-учтиво определение за GFG .
GFG
определение:Добра игра
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за GFG, използван в текст

GFG