logo

GGNORE

Какво означава GGNORE?

GGNORE означава „Добра игра без реванш“.

Резюме на ключови точки

„Добра игра без реванш“ е най-често срещаното определение за GGNORE в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
GGNORE
определение:Добра игра без реванш
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за GGNORE, използван в текст

GGNORE