logo

GGS

Какво означава GGS?

GGS означава „Добри игри“.

GGS е съкращение, използвано в онлайн игрите със значението „Добри игри“. Обикновено се използва в края на поредица от игри, за да поздрави съотборник или опонент.

GGS е подобен по значение на GG („Добра игра“) и GGA („Добра игра на всички“).

Резюме на ключови точки

„Добри игри“ е най-често срещаното определение за GGS в комуникациите, свързани с игри, в приложения като Discord, TeamSpeak и Telegram.
GGS
определение:Добри игри
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за GGS, използван в текст

GGS