logo

БЪЛКА

Какво означава ГЛИЧ?

GLITCH означава „Временна грешка“.

Резюме на ключови точки

„Временна грешка“ е най-често срещаното определение за БЪЛКА в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
БЪЛКА
определение:Временна грешка
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
1: Лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за ГЛИЧ, използван в текст

БЪЛКА