logo

БЪЛГАРСКИ

Какво означава ГЛИЧ?

GLITCHING означава използване на дребни грешки в игрите в контекста на онлайн игрите.

GLITCHING е термин, използван в игрите, за да опише играч, който се възползва от ГЛИЧ (незначителна грешка) в игра, за да спечели предимство.

Резюме на ключови точки

„Използване на незначителни грешки в игри“ е най-често срещаното определение за БЪЛГАРСКИ във форумите за онлайн игри.
БЪЛГАРСКИ
определение:Използване на дребни грешки в игрите
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за БЪЛГ в изреченията

Ето пример за използване на GLITCHING в онлайн разговор:
  • Тами: Готово!
  • Лин: Какво?! Как? Бил ли сиБЪЛГАРСКИ?

Пример за GLITCHING, използван в текст

Използване на GLITCHING на мобилен телефон (SMS текстове, Whatsapp или Snapchat)

БЪЛГАРСКИ