logo

ЗАШЛИВАНЕ

Какво означава шлайфане?

GRINDING означава изпълнение на повтарящи се задачи в контекст на онлайн игри.

GRINDING е термин, използван в игрите за обозначаване на действието на „изпълнение на повтарящи се задачи“ в рамките на игра за натрупване на точки опит, за напредък в играта или за печелене на пари или други предмети.

GRINDING изисква голяма инвестиция във времето от играчите и понякога може да бъде избегнато, като плащате за закупуване на необходимите артикули.

Резюме на ключови точки

„Изпълнение на повтарящи се задачи“ е най-често срещаното определение за ЗАШЛИВАНЕ във форумите за онлайн игри.
ЗАШЛИВАНЕ
определение:Изпълнение на повтарящи се задачи
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за ЗАМИЛВАНЕ в изреченията

Ето пример за използване на GRINDING в онлайн разговор:
  • Пол: Ще дойдеш ли тази вечер?
  • Джери: Не мога. ще бъдаЗАШЛИВАНЕпрез това ниво за останалата част от седмицата.

Пример за шлифоване, използвано в текст

Използване на GRINDING на мобилен телефон (SMS текстове, Whatsapp или Snapchat)

ЗАШЛИВАНЕ