logo

GTA

Какво означава GTA?

GTA означава „Grand Theft Auto“.

Резюме на ключови точки

„Grand Theft Auto“ е най-разпространеното определение за GTA в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram. Ето още малко информация за GTA :
GTA
определение:Grand Theft Auto
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за GTA, използван в текст

GTA