logo

GTR

Какво означава GTR?

GTR означава „Подготвям се“.

Резюме на ключови точки

„Подготовка“ е най-често срещаното определение за GTR в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
GTR
определение:Приготвям се
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за GTR, използван в текст

GTR