logo

H1B

Какво означава H1B?

H1B означава „Виза за работа в САЩ“.

Резюме на ключови точки

„Виза за работа в САЩ“ е най-разпространеното определение за H1B в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
H1B
определение:Виза за работа в САЩ
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за H1B

Когато пиша H1B , имам предвид това:

значение на H1B
H1B е по-точно изписано „H1-B“ (т.е. с тире).

Използване на числа в текст

Този видеоклип показва различните начини, по които числата се използват в „изговаряне на текста“:

Пример за H1B, използван в текст

H1B